• مهندس فرزین فروغی منش
  مهندس فرزین فروغی منش مدیر فروش بذر چغندرقند

  تلفن تماس: 09121816998

  E-mail: foroughi@fcdco.ir

 • دکتر محمد عبدالهیان نوقابی
  دکتر محمد عبدالهیان نوقابی مدیر فروش بذر سبزی و صیفی

  تلفن تماس: 09121610140

  E-mail: noghabi@fcdco.ir