توانمندیها

—
 • دسترسی به منابع ژنتیکی متنوع جهت تولید ارقــام جدید
 • تولید کننده بذر هیبرید سبزی و صیفی.
 • تولید کننده  انحصاری  بذر چغندرقند در خاور میانه
 • دسترسی به آزمایشگاههای مجهز تکنولوژی قند، شیمی و حاصلخیزی خاک، تکنولوژی بذر، گیاهپزشکی، بیوتکنولوژی
 • دسترسی به دو کارخانه بزرگ فرآوری بذر در کرج و اردبیل و آزمایشگاههای مربوطه
 • تولید بذر (نظارت فنی، بوجاری، ضد عفونی، بسته بندی) و توزیع تولیدات شرکت در بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی
 • ارائه مشاوره، آموزش و خدمات زراعی به جامعه کشاورزی کشور و صنایع وابسته
 • دارای تکنولوژی فرآوری و پوشش دهی بذر گیاهان زراعی
 • اخذ امتیاز انحصاری تولید بذر کلزا رقم اکاپی از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و تولید بذر گواهی شده سالیانه به میزان 100 تن و تولید بذر الیت سالیانه بمقدار 50 تن.
 • فرآوری و پوشش دهی بذور محصولات زراعی از جمله کلزا با تولید سالیانه 2000 هزار تن، ذرت و بذر سبزی و صیفی سالیانه 500 تن با انواع قارچ کشها و آفت کشها، عناصر غذایی و محرک های رشد بر اساس فناوری و  پروتکل حاصل از تحقیقات انجام شده.
 • دارای گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد iso9001: 2015  و سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد iso14001: 2015   و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد  OHSAS18001: 2007
 • تعاونی برتر استان البرز در سه سال متوالی 94 و 95 و 98
 • دارای مجوز تولید و فرآوری بذر از سازمان جهاد کشاورزی.
 • دارای مجوز تولید و فرآوری بذر از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر نهال.
 • دارای مجوز تاسیس مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
 • انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت ترکیه ای A-Z مبنی بر تولید ارقام گوجه فرنگی و خیار و کدو و فلفل و افزایش سهم تولید بذر سبزی و صیفی در داخل کشور با حمایت معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری.