• جواد گوهری
  جواد گوهری مدیر عامل

  دکترای زراعت

  تلفن: 09123609701

 • محسن آقایی زاده
  محسن آقایی زاده رئیس هیئت مدیره

  کارشناس ارشد اصلاح نباتات

  تلفن: 09127666595

 • رحیم محمدیان
  رحیم محمدیان نایب رئیس هیئت مدیره

  دکترای زراعت – اکو فیزیولوژی

  گیاهان زراعی

  تلفن: 09122549029

 • محمد عبدالهیان نوقابی
  محمد عبدالهیان نوقابی عضو هیئت‌مدیره

  دکترای زراعت – اکو فیزیولوژی گیاهی

  تلفن: 09121610140

 • عادل پدرام
  عادل پدرام عضو هیئت مدیره

  دکترای زراعت

  تلفن: 09143437369

 • سعید فرایی
  سعید فرایی عضو هیئت مدیره

  کارشناس

  تلفن: 09123609678

 • سعید سیاری
  سعید سیاری بازرس

  کارشناس حسابداری

  تلفن: 09125684632